Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym"

"Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym" to tytuł tegorocznej, już piątej edycji - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, zorganizowanej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z Zakładem Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie odbyło się 08.11.2017 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM (przy ul. Księcia Trojdena 2a). W Konferencji uczystniczyło niemal trzysta osób, w tym, licznie przybyli, pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, czy psychologowie. Czytaj dalej>>

II Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2017

Uprzejmie informujemy, że dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski - adiunkt w w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, współpracował w zespole, który uzyskał II nagrodę Prezesa Rady Ministrów 2017 w kategorii osiągnięcia naukowo - techniczne.

II nagroda przyznana została dr n. med. Tomaszowi Darosze i dr n. med. Sylweriuszowi Kosińskiemu z zespołem w składzie: lek. med. Anna Jarosz, mgr Tomasz Sanak, lek. med. Paweł Podsiadło, lek. med. Hubert Hymczak, dr inż. Andrzej Głowacz, inż. Rafał Palej, dr n. med. Jacek Piątek, dr n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk, mgr inż. Jacek Majkowski, dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak prof. UJ, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski, prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła, prof. dr hab. n. med. Janusz Anders.

To wyjątkowe wyróżnienie przyznano za "system wczesnej detekcji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego ofiar głębokiej hipotermii, obejmujący opracowanie wytycznych dla rozpoznania i leczenia głębokiej hipotermii, projekt i konstrukcję innowacyjnych urządzeń oraz szeroki program szkoleń i organizacji systemu".

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/…/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministr…

I Piknik WUM Rektora

Studenci Ratownictwa Medycznego i Zakładu Ratownictwa Medycznego wzięli udział w I Pikniku WUM Rektora, który odbył

się 10 czerwca 2017 r., w Parku Angielskim (Tor Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec).  To pierwszy integracyjny Piknik

WUM, na którym młodzi ratownicy medyczni, wyposażeni w fantomy, prezentowali dzieciom, jak reagować w sytuacjach

niebezpiecznych dla zdrowia.

Akcja "Bezpieczne wakacje" 2017

W ramach Akcji „Bezpieczne wakacje”, która odbyła się 10 czerwca 2017 r., w bazie Legionowskiego WOPR (Zalew

Zegrzyński) miał miejsce piknik edukacyjny, zorganizowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z innymi

służbami ratunkowymi: Legionowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Stołeczną Policji, Szkołą

Główną Służby Pożarniczej, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie,

Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz z Zakładem Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ-u byli pozorantami w symulacjach akcji ratunkowych, stanowiących główny

punkt akcji "Bezpieczne wakacje".

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Zakład Ratownictwa Medycznego zaangażowany był w organizację I-go Międzynarodowego Kongresu Medycyny Ratunkowej i Katastrof, który odbył się w dniach: 26-28 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym Falenty k. Warszawy. Studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu wystąpili podczas ćwiczeń w roli pozorantów.

Szkolenie ukraińskich lekarzy

W dniach 12-14 grudnia w Warszawie odbyło się szkolenie z zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dzieci dla ukraińskich lekarzy i felczerów. 40-osobowa grupa przyjechała do Polski ze Szpitala Klinicznego Straży Granicznej we Lwowie oraz centrów medycyny ratunkowej ze Lwowa, Iwano-Frankowska i Tarnopola. Czytaj dalej>>

IV Konferencja „Psychologia i Ratownictwo Medyczne”

W podwarszawskim Ołtarzewie w dniach 15-16 listopada już po raz czwarty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychologia i Ratownictwo Medyczne”. Organizatorami wydarzenia byli: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj dalej>>

Trzecia Ogólnopolska Konfernecja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”

Już po raz trzeci Lotnicze Pogotowie Ratunkowe współorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”. Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada w Ołtarzewie pod Warszawą. Czytaj dalej >>

Druga Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

28.10.2015r. w Ubliku (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się Druga Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie”. Organizatorami wydarzenia byli SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Czytaj dalej>>

Warsztaty dotyczące postępowania z pacjentem urazowym

22 listopada 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty „Postępowanie ratunkowe z pacjentem urazowym” dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarzy z województwa mazowieckiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie i Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj dalej>>

Strony