Aktualności

Informacja dotycząca egzaminu z przedmiotu "Kwalifikowana pierwsza pomoc" dla studentów II roku kierunku ratownictwo medyczne.

Studenci, którzy podczas studiów jednocześnie pracują w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne np. WOPR, mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ( Dz. U. Nr 60 poz. 408). 
Warunkiem otrzymania w/w zaświadczenia jest obecność na wszystkich zajęciach (wykłady i ćwiczenia), pozytywne złożenie egzaminu końcowego oraz dostarczenie najpóźniej do dnia 23 stycznia 2015 roku zaświadczenia o zatrudnieniu w jednostce współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wystawionego przez pracodawcę.
Okres zatrudnienia musi pokrywać się z czasem odbywania zajęć.


Osoby zainteresowane - proszę uzgodnić miejsce i termin złożenia
zaświadczeń z p. Anną Czerkas - anna.czerkas@wum.edu.pl

Informacje na temat przebiegu egzaminu znajdują się na stronie
internetowej Zakładu - www.ratownictwo.wum.edu.pl

Warsztaty dotyczące postępowania z pacjentem urazowym

22 listopada 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty „Postępowanie ratunkowe z pacjentem urazowym” dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarzy z województwa mazowieckiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie i Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj dalej>>

Druga Ogólnopolska Konfernecja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”

W dniach 5-6 listopada w Ołtarzewie koło Warszawy odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj dalej >>

Pierwsza Polsko–Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie”

22 września 2014 r. w Iwano-Frankowsku odbyła się Pierwsza Polsko–Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie”. Czytaj dalej>>

Symulacja karambolu – największe ćwiczenia służb ratowniczych

Karambol na węźle Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy. Na stojącą grupę samochodów najechały kolejne. Bilans: 5 rozbitych aut i 15 poszkodowanych. W jednym z samochodów doszło do rozszczelnienia baku, wskutek czego na jezdnię wyciekł olej napędowy. Trwa akcja ratunkowa - to dzisiejsze doniesienia medialne z Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie odbywały się ćwiczenia służb ratowniczych. Czytaj dalej>>

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dyspozytor Medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego”

W dniach 2-3 kwietnia 2014 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dyspozytor Medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Czytaj dalej>>

„Lotnicze Ratownictwo Medyczne w Polsce i w Czechach”

W dniach 10-11 lutego br. w Warszawie odbyło się seminarium „Lotnicze Ratownictwo Medyczne w Polsce i w Czechach” Organizatorami seminarium byli SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Alfa Helicopter oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj dalej>>

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”

W dniach 14-15 listopada w Ołtarzewie pod Warszawą odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”. Czytaj dalej>>